mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu
Rok szkolny 2018/2019