mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://zsaeiobytom.mobidziennik.pl/2021